Výcvik

/album/vycvik/dsc-0187-jpg/ /album/vycvik/dsc-0202-jpg/ /album/vycvik/dsc-0204-jpg/ /album/vycvik/dsc-0218-jpg/ /album/vycvik/dsc-0223-jpg/ /album/vycvik/dsc-0226-jpg/ Bobule krokodýl /album/vycvik/dsc-0391-jpg/ Bobule klokan /album/vycvik/img-3-jpg/ Zkouška IPO2 - skupinka /album/vycvik/img-1-jpg/ Zkouška IPO2 - naše oblíbená vysílačka :-O) /album/vycvik/img-2-jpg/ Zkouška IPO2 - hodnocení poslušnosti